недеља, 17. март 2019.

FIKSNE ZVEZDE KRALJEVSKOG SAZVEŽDJA I DRUGE ZNAČAJNIJE PO GRČKOJ MITOLOGIJI



KRALJEVSKO SAZVEŽDJE






Andromeda, Cetus, Kefej i Kasiopeja u mitologiji
Andromeda je bila kćerka etiopskog kralja Kefeja i Kasiopeje. Kasiopeja je bila sujetna žena. Hvalila se da je lepša od Nereida, lepih morskih nimfi, zbog čega su one zamolile Posejdona da je kazni. Posejdon je poslao morsko čudovište, Cetusa, da opustoši Etiopiju, pa se Kefej obratio proročištu za savet kako da spase zemlju. Dobio je odgovor da mora Andromedu prineti kao žrtvu, zbog čega su je oko¬vali za morsku stenu i ostavili da čeka Cetusov dolazak.
Vraćajući se kući na Pegazu, sa Meduzinom glavom u torbi, Persej je ugledao vezanu Andromedu i očaran njenom lepotom, spustio se da joj pomogne. Kada je čuo zbog čega je prikovana za stenu, Persej je zatražio obećanje Kefeja i Kasiopeje da će mu je dati za ženu ako je spase. Očajni roditelji su pristali jer se morsko čudovište približavalo.
Persej je savladao Cetusa tako što je izvadio Meduzinu glavu i pretvorio ga u kamen. Svadbeno veselje je prekinuo Andromedin verenik Tinej, koji je optužio Perseja da mu je ukrao nevestu i sa svojom vojskom napao svatove. Persej se hrabro borio, obarao svojim mačem brojne neprijatelje, ali kada je situacija izmakla kontroli, izvadio je Meduzinu glavu i sve ih pretvorio u kamen.
Ubrzo nakon ovog događaja, Andromeda i Persej su napustili Etiopiju.
ANDROMEDA(lat. ANDROMEDA)
Važnije zvezde u Andromedi

Fiksna zvezda Long. Lat. U konstelaciji R.A. Dekl.
Alferac (Sirah) 14°‘18’ +25°41’ α Andromedae 00h08m +29°06’
Mirah 00°’24’ +25°57’ β Andromedae 01h09m +35°37’
Almah 14°’13’ +27°49’ γ Andromedae 02h03m +42°20’
Verteks (Velika Maglina) 27°‘51’ +33°21’ 31 M Andromedae 00h42m +41°15’

Andromeda je simbol žene koja je u opasnosti ili problemima i čeka da je neko oslobodi. Zvezde iz ovog sazvežđa su uglavnom Venerine prirode, pa daju lepe ljubavne priče u kojima dolazi do povoljnog preokreta. Ako se u konjunkciji sa zvezdom iz Andromede nađe benefik, a dispozitor je dobro postavljen, onda će se u teškom trenutku pojaviti spasilac koji izvlači devojku iz neprilika. Često je majka uzrok problema, baš kao što je i Kasiopeja bila uzrok Andromedine nesreće. Ako se na ovom mestu nađe malefik, stvari će biti manje bajkovite. Na primer, Saturn će akcenat staviti na deo mita kada je Andromeda okovana. Ukoliko je i dispozitor loše postavljen, odlazak sa spasiocem može biti samo na prvi pogled dobro rešenje.
Alferac
Alferac ili Sirah je zvezda u Andromedinoj kosi. Ona ima sposobnost za preokrete sa lošeg na dobro, pa osoba bez velikog napora prolazi kroz teške događaje. Daje sposobnost doživljavanja čiste ljubavi i umetničke talente.
Mirah
Mirah predstavlja Andromedin devičanski pojas i takođe ima prirodu Venere. Naročito je povoljna za brak i donosi lepotu, odanost i strastvenost.
Almah
Alamak je zvezda na Andromedinom levom sto¬palu. Često daje talenat za ples, balet i umetnost. Donosi popularnost.
Verteks
Jedina zvezda iz Andromede koja nema povoljnu konotaciju je Verteks (Velika Maglina). To je roj zvezda u Andromedinoj kosi. Donosi probleme s vidom, povrede očiju, a u najgorim slučajevima i nasilnu smrt.
KIT (lat. CETUS)
Važnije zvezde u Cetusu

Fiksna zvezda Long. Lat. U konstelaciji R.A. Dekl.
Deneb Kaitos (Difda) 02°‘35’ -20°47’ β Ceti 00h43m -17°59’
Baten Kaitos 21°‘57’ -20°20’ ξ Ceti 01h51m -10°20’
Mira Ceti 01°’31 -15°56’ ο Ceti 02h19m -02°59’
Menkar 14°’19’ -12°35’ α Ceti 03h02m +04°05’

Cetus je simbol opasnosti i pretnje, pa zvezde iz ovog sazvežđa nisu povoljne, posebno za žene.

Difda
Zvezda na repu Kita. Podstiče osobu da sama sebi nanese štetu.
Baten Kaitos
Baten Kaitos predstavlja Kitovu utrobu. Izaziva izbeglištvo i nezgode, ali daje i mogućnost izbavljenja iz takvih situacija.
Menkar
Zvezda u čeljustima Kita. Ima izuzetno malefičnu prirodu.
Kasiopeja (lat. Cassiopeia)
Važnije zvezde u Kasiopeji

Fiksna zvezda Long. Lat. U konstelaciji R.A. Dekl.
Kaf 05°’07’ +51°13’ β Cassiopeiae 00h09m +59°09’
Šedir 07°’47’ +46°37’ α Cassiopeiae 00h40m +56°31’
Aherd 10°’15’ +47°00’ η Cassiopeiae 00h49m +57°49’
Ručbah (Ksora) 17°’56’ +46°24’ δ Cassiopeiae 01h25m +60°13’

Kasiopeja je simbol žene koja voli da se hvali, previše priča i pravi greške zbog kojih deca ispaštaju.
Kefej (lat. Cepheus)
Važnije zvezde u Kefeju

Fiksna zvezda Long. Lat. U konstelaciji R.A. Dekl.
Alderamin 12°‘47’ +68°55’ α Cephei 21h18m +62°35’
Alfirk 05°’33’ +71°09’ β Cephei 21h28m +70°34’
Alrai 00°“06’ +64°40’ γ Cephei 23h39m +77°38’

Kefej je simbol moćnog i uticajnog čoveka, koji je u jednom značajnom trenutku potpuno bespomoćan. Može izgubiti nekog člana porodice, obično u smislu odvajanja i gubitka kontakta. Bez obzira na njegovu društvenu pozici¬ju, žena ima dominantnu ulogu u njihovom odnosu.
Osobe pod uticajem ovog sazvežđa mogu biti sudi¬je. Postoji sklonost ka donošenju strogih, pa čak i okrutnih presuda.


BIK (lat. TAURUS)
Bik u mitologiji
Europa, kćerka feničanskog kralja Agenora i njegove žene Telefase, jednog dana se sa prijateljicama zabavljala na obali mora. Zbog njene izuzetne lepote u nju se zaljubio Zevs. Da bi joj se približio, uzeo je obličje bika. Ohrabrene njegovom krotkošću devojke su mu prišle i igrale se s njim. Kada se bik spustio na kolena, Europa ga je zajahala, a Zevs se istog časa zaleteo u more i odneo je na Krit. Tada je ponovo uzeo božanski lik. Europa mu je rodila tri sina, a kasnije se udala za Asteriona, kralja Krita.
Važnije zvezde u Biku

Fiksna zvezda Long. Lat. U konstelaciji R.A. Dekl.
Alkion (Plejade, Vlašići) 29°’59’ +04°03’ η Tauri 03h47m +24°06’
Prima Hiadum 05°“48’ -05°43’ γ Tauri 04h19m +15°37’
Aldebaran 09°“47’ -05°28’ α Tauri 04h35m +16°31’
EI Nat 22°“34’ +05°23’ β Tauri 05h26m +28°36’
AI Heka 24°“47’ -02°12’ ξ Tauri 05h37m +21°09’

Aldebaran
Čuvar Istoka. Jedna od kraljevskih zvezda prirode Marsa i Jupitera. Može dići čoveka izuzetno visoko, ali kao što je slučaj i sa ostalim sličnim zvezdama, donosi i razne opasnosti.
Alkion
Najveća zvezda iz roja Plejada (Vlašića), sačinjenog od sedam malih zvezdica. One predstavljaju sedam Atlasovih kćerki koje je jurio Orion. Plejade loše utiču na vid, a mogu biti i nasilne.
Prima Hijadum
Hijade predstavljaju uplakane sestre Plejada, pa samim tim donose tugu, žalost i suze. S obzirom da su odgajile Baha, boga vina, mogući su i problemi s alkoholom. Kao i svaka maglina, loše utiču na vid. Najveća zvezda iz ovog roja je Prima Hijadum.

El Nat i Al Heka
Bikovi rogovi. Severni rog (El Nat) je benefičan, dok južni rog (Al Heka) ima malefičnu prirodu.


GOLUBICA (lat. COLUMBANOE)
Golubica u mitologiji
Nakon potopa, Noje je u potragu za kopnom poslao prvo gavrana, a zatim orla, ali se oni nisu vratili na barku. Kada je pustio golubicu, ona se vratila sa maslinovom grančicom u kljunu, što je bio jasan znak da u blizini postoji kopno. Tako je uz golubicinu pomoć Noje pronašao novi svet.
Važnije zvezde u Golubici

Fiksna zvezda Long. Lat. U konstelaciji R.A. Dekl.
Fakt 22°“10’ -57°22’ α Columbae 05h39m -34°04’
Vazn 26°“25’ -59°11’ β Columbae 05h50m -35°46’

Golubica je simbol novog sveta i uspostavljanja veza i kontakata. Daje ljubaznu i požrtvovanu prirodu, ali i istraživački duh i ljubav prema putovanjima.
HERKULES (lat. HERCULES)
Herkules u mitologiji
Herkulu kod Rimljana odgovara Herakle, najveći heroj iz grčke mitologije. Dok je čuvao stada na Kiteronu, ubio je kiteronskog lava i ogrnuo njegovu kožu tako da su mu je lavlja čeljust služila kao šlem. Simbolično, taj trenutak predstavlja ulazak njegove duše u telo, posle čega Herakle kreće putem Vrline. Međutim, u jednom trenutku Hera mu je pomutila razum, pa je u nastupu ludila ubio svoju decu. Kada je pitao proročište u Delfima kako da okaje svoj greh, dobio je odgovor da treba da stupi u službu kod Euristeja i da uradi sve što mu on naredi. Po Euristejevoj naredbi, Herakle je izvršio sledećih dvanaest junačkih dela:
1. Ubio je nemejskog lava
2. Pobedio lernejsku aždaju (hidru)
3. Ulovio divljeg vepra
4. Uhvatio kerinejsku košutu
5. Rasterao Stimfalide
6. Doneo Admeti Hipolitin pojas
7. Očistio Augijinu staju za jedan dan

8. Uhvatio kretskog bika
9. Pobedio kralja Diomeda
10. Oteo Gerionova goveda
11. Doneo zlatne jabuke Hesperida
12. Doveo troglavog Kerbera iz Donjeg Sveta
Važnije zvezde u Herkulesu

Fiksna zvezda Long. Lat. U konstelaciji R.A. Dekl.
Rasalgeti 16°™09’ 37°17’ α Herculis 17h14m 14°23’

Ovo sazvežđe daje snažan karakter, istrajnost i naglašene strasti.
Kočijaš u mitologiji
Auriga predstavlja Erihtonija, atinskog heroja i sina Hefesta, boga vatre i kovača, i Atide. Postojalo je verovanje da je bio pola čovek - pola zmija. Kada se rodio, boginja Atena je kovčežić, u kome je bio zatvoren, poverila na čuvanje kćerkama kralja Kekropa, osnivača Atine, uz naređenje da ga ne otvaraju. U kovčežiću sa bebom bile su i dve zmije, koje su je takođe čuvale. One su ga ipak iz radoznalosti otvorile, pa im je Atena za kaznu poslala ludilo. U takvom stanju su se bacile sa stena Akropolja u more.
Kola sa četiri konja su njegov izum. Koristio ih je da bi sakrio zmijski deo tela. Odatle potiče naziv Kočijaš.
Važnije zvezde u Kočijašu

Fiksna zvezda Long. Lat. U konstelaciji R.A. Dekl.
Kapela 21°“51’ +22°52’ α Aurigae 05h16m +46°00’
Menkalinan 29°“55’ +21°31’ β Aurigae 05h59m +44°57’

Kapela
Kapela predstavlja malu kozu koju Kočijaš nosi na leđima. Srećna zvezda, donosi ugled, slavu i bogatstvo.
Menkalinan
Malefična zvezda. Donosi opasnosti od vatre, pljačke ili napada.

Labud u mitologiji
Labud predstavlja Zevsa koji je često u svojim ljubavnim poduhvatima uzimao obličje neke životinje da bi se približio ženi koju je poželeo da osvoji. Tako se zaljubio u Ledu, čuvenu lepoticu, kćerku etolijskog kralja Testija i ženu spartanskog kralja Tindareja. Njenu naklonost je zadobio u obličju labuda. Rezultat te ljubavi bila su dva jajeta iz kojih je izašlo troje dece. Iz prvog jajeta izašla je Helena, koja je kasnije bila povod Trojanskom ratu, a iz drugog su izašli Dioskuri - braća Kastor i Poluks. Kastor je bio smrtan, a Poluks besmrtan. Zbog toga je, po drugom mitu, samo Poluks Zevsov sin, a Kastor Tindarejev. Poluks je bio naročito dobar bokser, dok je Kastor bio odličan ukrotitelj konja. Zbog toga ih i prikazuju kako jašu ili stoje pored konja.
U jednoj borbi su pobedili Idu i Linkeja i oteli njihove verenice. Zbog toga su ih oni kasnije napali i tom prilikom Kastor je izgubio život. Poluks je bio neutešan zbog gubitka brata, pa mu je Zevs dozvolio da sa njim podeli svoju besmrtnost. Od tog doba oni su na smenu provodili jedan dan na nebu, a drugi u podzemnom svetu. Zbog velike bratske ljubavi Zevs ih je preneo među zvezde. Dve najveće zvezde u sazvežđu Blizanaca nose njihova imena.
LABUD (lat. CYGNUS)
Važnije zvezde u Labudu

Fiksna zvezda Long. Lat. U konstelaciji R.A. Dekl.
Albireo 01°›15’ +48°58’ β 1 Cygni 19h30m +27°58’
Deneb Adige 05°œ20’ +59°54’ α Cygni 20h41m +45°16’

Albireo
Benefična zvezda u Labudovoj glavi. Daje prijatnu narav i lep izgled.
Deneb Adige
Benefična zvezda u Labudovom repu. Pozitivno utiče na intelektualne sposobnosti.
Persej i Pegaz u mitologiji
Kada je proročište u Delfima kralju Akrisiju proreklo da će ga unuk lišiti života i prestola, on je zatvorio svoju kćerku Danaju u u podzemnu prostoriju. Iako je na taj način sprečio da kontaktira sa ljudima, nije uspeo da spreči bogove da dopru do nje. Zevs se pretvorio u zlatnu kišu, koja je pala na Danaju. Nakon ovog susreta, Danaja je rodila Perseja. Tada ih je Akrisije zatvorio u kovčeg i bacio u more.

Talasi su ih izbacili na obale Kiklada, gde ih je primio kralj Polidekt pod čijim okriljem je Persej odrastao. Međutim, kasnije se Polidekt zaljubio u Danaju, pa je odlučio da ukloni Perseja da bi iznudio Danajin pristanak na brak. Zbog toga je objavio da namerava da zaprosi Hipodameju i pitao prisutne šta će mu tim povodom pokloniti. Persej je odgovorio da će mu doneti sve što poželi, makar to bila i Meduzina glava. Polidekt je u tome video odličnu šansu da ga se oslobodi, pa je upravo to i zatražio.
Meduza je bila jedina smrtna od tri sestre Gorgone. Na glavi je umesto kose imala zmije, a svako ko bi je pogledao pretvorio bi se u kamen. Ranije je bila lepotica, ali je silovana, pa je njen izgled posledica besa, mržnje i osvetoljubivosti.
U ovom opasnom poduhvatu Persej je imao pomoć bogova. Atena mu je dala štit koji će mu poslužiti da vidi Meduzu kao u ogledalu, da bi izbegao da ga ona pretvori u kamen. Od Hermesa je dobio krilate sandale da bi se brže kretao. Na raspolaganju je imao i Hadov šlem, koji ga je mogao učini nevidljivim.
Gorgonama se približio dok su spavale i, gledajući u štit, odrubio glavu Meduzi, iz čijeg trupa je iskočio krilati konj Pegaz. Uz pomoć šlema Persej je postao nevidljiv i tako uspeo da pobegne dvema besmrtnim Gorgonama.
U povratku je učinio mnoga junačka dela, a između ostalog, oslobodio Andromedu, koju je uzeo za ženu. Kada je po dolasku kući saznao za Polidektove namere, pretvorio ga je u kamen uz pomoć Meduzine glave.

Dedu Akrisija, koji je svim silama pokušao da spreči ostvarenje proročanstva, ubio je sasvim slučajno, kada je bacio disk na jednom takmičenju.
Na slikama i skulpturama Persej je predstavljen kako stoji, u desnoj ruci drži mač, a u levoj Meduzinu glavu.
PERSEJ (lat. PERSEUS)
Važnije zvezde u Perseju

Fiksna zvezda Long. Lat. U konstelaciji R.A. Dekl.
Kapulus (Girus) 24°’12’ +40°22’ 33 vi Persei 02h18m +57°09’
Algol
(Kaput Algol) 26°’10’ +22°26’ βPersei 03h08m +40°57’
Misam 27°’41’ +26°04’ κ Persei 03h09m +44°50’
Miram 28°’42’ +37°28’ η Persei 02h50m +55°53’
Mirfak (Algenib) 02°“05’ +30°08’ α Persei 03h24m +49°52’

Persej je ratnik, učestvuje u borbama i ima nesvesnu potrebu da nekog spase ili osolobodi. Ovo sazvežđe ima prirodu Marsa, sirove muške energije, jer sve što Persej čini da bi nekog spasao zahteva mnogo nasilja, izlaganja opasnosti i brutalnosti. On nosi u jednoj ruci glavu Gorgone Meduze, a sa tim i sav njen bes, u čemu je sadržano mnogo energije i moći, koja se lako može upotrebiti i na pogrešan način. Meduza je postala njegov neodvojivi deo (ne postoji kao posebno sazvežđe). Zbog toga su zvezde iz Perseja uglavnom malefične.
Algol
Algol je najmalefičnija zvezda iz sazvežđa Perseja, koja ima krajnje nasilnu prirodu. To je promenljiva zvezda, koju najčešće možemo videti kao zvezdu druge magnitude. Njena prividna magnituda se menja od 2,1 do 3,4 sa periodom od 2 dana 20 sati i 49 minuta. Promena sjaja je posledica promene međusobnog položaja 3 zvezde od kojih je Algol sačinjen (Algol A, B i C). Algol A je osnovna zvezda ovog trojnog sistema, a njegov sjaj je 150 puta jači od Sunčevog. Algol B je samo 6 puta sjajniji od Sunca, veći je od Algola A i nalaze se na vrlo malom rastojanju, pa ga svaki treći dan pomračuje.
U ženskom horoskopu Mesec na Algolu može doneti tragičnu sudbinu, otežano pronalaženje partnera (iako istovremeno daje i fizičku lepotu), nagomilan bes i histeriju. Kada se u muškom horoskopu malefik nađe u konjunkciji s Algolom, čini ga brutalnim i krajnje nasilnim. Iako se Algol ranije vezivao za odrubljivanje glave, danas će se pre manifestovati kroz operacije na vratu, probleme sa štitnom žljezdom, a ako je i Venera kao dispozitor ugrožena, moguća je i nasilna smrt.
Kapulus
Maglina Kapulus, koja se nalazi na Persejevom maču, daje svojeglavost, sklonost ishitrenim postupcima i primitivizam. Kao i sve magline, može prouzrokovati oštećenje vida. Mesec na Kapulusu može doneti nasilno iseljavanje, napuštanje kuće ili loše događaje u samoj kući.
Mirfak
Mirfak nije nasilan, ali podstiče osobu da ne sluša tuđe savete i da sebi stvara probleme tako što preduzima nepromišljene akcije.
PEGAZ (lat. PEGASUS)
Važnije zvezde u Pegazu

Fiksna zvezda Long. Lat. U konstelaciji R.A. Dekl.
Markab 23°œ29’ +19°24’ α Pegasi 23h04m +15°12’
Skeat 29°œ22’ +31°08’ β Pegasi 23h03m +28°05’
Algenib 09°‘09’ +12°36’ γ Pegasi 00h13m +15°11’

Sazvežđe Pegaz je povezano s putovanjima i saobraćajem, ali i sa opasnostima u vodi.
Markab
Markab donosi nezgode, opasnost od proboda, a često i nasilnu smrt.
Skeat
Skeat donosi opasnosti koje su na bilo koji način vezane za tečnosti, od davljenja i brodoloma do alkoholizma.
Algenib
Algenib je zvezda na vrhu Pegazovog krila i nije malefična kao ostale zvezde iz ovog sazvežđa.

Svako sazvežđe iz ove grupe je vezano za neki deo mita o najvećem grčkom junaku, Heraklu.
Zmijonoša i Zmija u mitologiji
Mitološka pozadina ova dva sazvežđa se odnosi na Herakla dok je još bio u kolevci. Herakla je rodila Alkmena sa Zevsom, pa je ljubomorna Zevsova žena, Hera, poslala dve zmije da ga ubiju. Međutim, pre toga je Hera naišla na bebu u šumi i, ne znajući da je to Herakle, podojila je. Herakle je tako dobio božansku snagu, pa je kasnije uspeo da ukroti te zmije. Sazvežđe Serpens je jedino koje je podeljeno na dva dela, a između njih se nalazi Ofijukus. To je slika Herakla koji u svakoj ruci drži po jednu zmiju.
Po drugom mitu Ofijukus predstavlja Asklepija, boga lekarske veštine. Kada je zamišljen stajao nad Glaukovim telom, ne znajući kako da ga povrati u život, ušla je jedna zmija i obmotala se oko njegovog štapa. Kada je on ubio, došla je druga zmija, noseći u ustima neku travu kojom je ubijenu zmiju vratila u život. Tu istu travu je Asklepije upotrebio da oživi Glauka.
ZMIJONOŠA (lat. OPHIUCHUS)
Važnije zvezde u Zmijonoši
Fiksna zvezda Long. Lat. U konstelaciji R.A. Dekl.
Jed Prior 02°™18’ +17°14’ δ Ophiuchi 243°35’ -03°42’
Jed Posterior 02°™49’ +16°26’ ε Ophiuchi 243°55’ -04°34’
Han 09°™14’ +11°23’ ζ Ophiuchi 249°17’ -10°34’
Sabik 17°™58’ +07°12’ η Ophiuchi 257°36’ -15°44’
Rasalhag 22°™27’ +35°50’ α Ophiuchi 263°44’ +12°34’
Sinistra 29°™45’ +13°40’ ν Ophiuchi 269°45’ -09°46’
Sazvežđe Zmijonoše je simbol lekara, mudrosti i znanja.
Jed Prior i Jed Posterior
Ruke kojima zmijonoša drži zmiju. Sa benefikom i dobrim dispozitorom mogu dati izvanredne isceliteljske moći, dok malefik ukazuje da čovek može nastradati zbog greške lekara. Daje sposobnost upravljanja vrlo opasnim stvarima.
Sabik
Zvezda iz desne noge Zmijonoše, zbog koje osoba može povrediti nogu ili napraviti neki opasan korak u životu.
Rasalhag
Glava zmijonoše. Ako se malefik nađe na Rasalhagu, osoba predstavljena tom planetom razmišlja o opasnim stvarimama. Moguće je i ubistvo s predumišljajem. Naravno, dispozitor će nam reći da li će uticaj ove zvezde biti toliko poguban.
ZMIJA (lat. SERPENS)
Važnije zvezde
Fiksna zvezda Long. Lat. U konstelaciji R.A. Dekl.
Unukalhai 22°�04’ +25°30’ α Serpentis 15h44m +06°25’
Kao i Ofijukus, i ovo sazvežđe daje veliku mudrost i znanje pod uslovom da se pravilno upotrebi.
Unukalhai
Srce zmije. Unukalhai daje veliku moć koju većina ljudi koristi na pogrešan način. Zbog toga se mnogo češće manifestuje kao vrlo destruktivna zvezda, koja donosi izuzetno loše događaje, napada iz zasede, pa i nasilnu smrt. U malom broju slučajeva, kada se ova velika energija mudro koristi, osoba može da isceljuje.
Svako sazvežđe iz ove grupe je vezano za neki deo mita o najvećem grčkom junaku, Heraklu.
Zmijonoša i Zmija u mitologiji
Mitološka pozadina ova dva sazvežđa se odnosi na Herakla dok je još bio u kolevci. Herakla je rodila Alkmena sa Zevsom, pa je ljubomorna Zevsova žena, Hera, poslala dve zmije da ga ubiju. Međutim, pre toga je Hera naišla na bebu u šumi i, ne znajući da je to Herakle, podojila je. Herakle je tako dobio božansku snagu, pa je kasnije uspeo da ukroti te zmije. Sazvežđe Serpens je jedino koje je podeljeno na dva dela, a između njih se nalazi Ofijukus. To je slika Herakla koji u svakoj ruci drži po jednu zmiju.
Po drugom mitu Ofijukus predstavlja Asklepija, boga lekarske veštine. Kada je zamišljen stajao nad Glaukovim telom, ne znajući kako da ga povrati u život, ušla je jedna zmija i obmotala se oko njegovog štapa. Kada je on ubio, došla je druga zmija, noseći u ustima neku travu kojom je ubijenu zmiju vratila u život. Tu istu travu je Asklepije upotrebio da oživi Glauka.
ZMIJONOŠA (lat. OPHIUCHUS)
Važnije zvezde u Zmijonoši
Fiksna zvezda Long. Lat. U konstelaciji R.A. Dekl.
Jed Prior 02°™18’ +17°14’ δ Ophiuchi 243°35’ -03°42’
Jed Posterior 02°™49’ +16°26’ ε Ophiuchi 243°55’ -04°34’
Han 09°™14’ +11°23’ ζ Ophiuchi 249°17’ -10°34’
Sabik 17°™58’ +07°12’ η Ophiuchi 257°36’ -15°44’
Rasalhag 22°™27’ +35°50’ α Ophiuchi 263°44’ +12°34’
Sinistra 29°™45’ +13°40’ ν Ophiuchi 269°45’ -09°46’
Sazvežđe Zmijonoše je simbol lekara, mudrosti i znanja.
Jed Prior i Jed Posterior
Ruke kojima zmijonoša drži zmiju. Sa benefikom i dobrim dispozitorom mogu dati izvanredne isceliteljske moći, dok malefik ukazuje da čovek može nastradati zbog greške lekara. Daje sposobnost upravljanja vrlo opasnim stvarima.
Sabik
Zvezda iz desne noge Zmijonoše, zbog koje osoba može povrediti nogu ili napraviti neki opasan korak u životu.
Rasalhag
Glava zmijonoše. Ako se malefik nađe na Rasalhagu, osoba predstavljena tom planetom razmišlja o opasnim stvarimama. Moguće je i ubistvo s predumišljajem. Naravno, dispozitor će nam reći da li će uticaj ove zvezde biti toliko poguban.
ZMIJA (lat. SERPENS)
Važnije zvezde
Fiksna zvezda Long. Lat. U konstelaciji R.A. Dekl.
Unukalhai 22°04’ +25°30’ α Serpentis 15h44m +06°25’
Kao i Ofijukus, i ovo sazvežđe daje veliku mudrost i znanje pod uslovom da se pravilno upotrebi.
Unukalhai
Srce zmije. Unukalhai daje veliku moć koju većina ljudi koristi na pogrešan način. Zbog toga se mnogo češće manifestuje kao vrlo destruktivna zvezda, koja donosi izuzetno loše događaje, napada iz zasede, pa i nasilnu smrt. U malom broju slučajeva, kada se ova velika energija mudro koristi, osoba može da isceljuje.

четвртак, 07. март 2019.

URANOV TRANZIT KROZ BIKA- KAKO PODIĆI SISTEM VREDNOSTI?! LEPO, KULTUROM!!



URAN: Vežite se polećemo!! A vi šta čekate, ulazite..nije valjda da se plašite visina...
BIK:  Hm Nebo se namunjilo...hm,..Meni se danas nigde ne žuri, a i nije mi do leta, odložiću ga za neki drugi sigurniji. Srećan put mlada damo..
VODOLIJA:..Hvala Gospodine, i Vama srećan ostanak.
BIK: /ostade da maše ...a kad avion zamače za oblake, pokupi svoje kofere i sigurnim koracima sede u prvi taksi i ode kući. / 




Uran , Gospodin Munja  kako ga ja volim zvati po dokumentarcu našeg najvećeg genija Nikole Tesle /kad je Uran takodje bio u znaku Bika, u vremenu njegovog rodjenja/  posle kraćeg retrogradnog hoda  od 06.11.2018 do 06.03.2019  je ponovo ušao u zemljani fiksni znak Bika. To je verovatno mnogim ljubiteljima poznato da je to njegovo polje pada. Ali kakvog? ..Ne nemojte odmah Uranov pad u Biku posmatrati najcrnje moguće, jer ni sve natalne karte nisu iste kao ni mi sami. Ali o tome ćemo kasnije...
Šta li nam to ova buntovna planeta sprema, kakve promene, kakve transfere informacija i inovacija na svim poljima ovog plodonosnog znaka, počev od ekonomije, bankarskog sistema, berzi, poljoprivrede i td.
Zasigurno da će najviše uticati na sve fiksne znake Bik, Škorpija, Lav i Vodolija.  Ali najviše na znak Bika gde se upravo smestio..  Verovatno su se pojedini osetili kao da ih neko katapultira iz svog najudobnijeg mesta . Nelagodno odista. Bik kao ni svi fiksni znaci ne vole nagle drastične promene, kočenje, oni vole da se kreću samo njima primerenom brzinom.
Još prošle godine 15.05. - 06.11.2018 je onako bombastično kročio i izazvao pometnju zajedno sa Marsom u Vodoliji koji je u njoj ostao oko pola godine. Samim tim ta zakačka izazovnim kvadratom Marsa i Urana nije dobra i inače, a naročito u saobraćaju, elektronici i drugim vidovima rizičnih okolnosti. Ne vratilo se što bi naši stari rekli pomerajući se sa mesta. Nikako  Nije bio blag sa njegovim pripremama za njegov boravak u ovom zemljanom znaku narednih sedam godina. Osvrnite se ali bez straha na taj period i primetićete sami . To je za mnoge bio šok zasigurno, pa makar to bila neka potresna vest u novinama i medijima, ma koliko bi pokušali da je ne čujete, jednostavno se crtala i toliko koliko da krajičkom oka letimično preletite preko teksta naslova neke potresne vesti .

Položaj planeta u trenutku ponovnog ulaska Urana u znak Bika 06.03.2019





E sada s ovim drugim ulaskom,  bar u startu, stanje na nebu je puno blaže.  Mars je ovog puta u znaku Bika gradeći  konstruktivan aplikacioni trigon sa Saturnom u svom sedištu zemljanom znaku Jarca, koji ništa baš ništa ne prepušta slučaju svojim disciplinovanim stavom i kontrolom. Ne zaboravimo da je Saturn suvladar Vodolije pored Urana metaforički rečeno njegov kontrolor leta. U suprotnom šta se dešava ...Katastrofa. Uranova priroda je  genijalna humana, ali i lucidna, buntovna,  bombastična ekspozivna , kada se otima kontroli zarad nekih svojih viših ciljeva,.. ali u toj nestrpljivosti i usijanosti ponekad ne zna ovladati svojom slobodnom voljom koja mu je podarena.. Svi ljudi koji imaju prenaglašen Uran sa Suncem , ili samo Urana naročito u 1 i 10 kući  ne trpe autoritete. Što se može reći za  tvrdoglavost Vodolija koje naizgled ne odaju takav utisak. I Bik je tvrdoglav, neko će reći, što je tačno, ali Bik ništa ne radi na prečac on sve mora temeljno sagledati pre nego što deluje .. Kod njega bi mogla vađiti poslovica Tiha Voda Breg Roni. Njegovim poljima i oranicama protiču reke, reke života i on ne želi da ga niko i ništa zagadjuje.

Venera je u Vodoliji, vladar Bika je u aplikacionom kvadratu  sa  Uranom na nulta stepenu Bika, orbis 7 stepeni, stepen Vage, što nagoveštava akcenat tj prevagu na miroljubivim tendencijama pri prilasku eventualnim problemima koje u budućnosti može proizvesti pozicija Urana u Biku. Mesec na 29 stepeni Riba pravio je egzaktnu konjunkciju sa Merkurom na fiksnoj zvezdi Šeat, crna rupa, što ukazuje na gro situacija kojima se ne vidi izlaz bar u tom momentu. A kako su dispozitori ove dve planete, Mesec/ emocije, ljudstvo, porodica, hrana, kuća,../ i planeta Merkur/ glas razuma, trgovina, monete, hartije od vrednosti, ugovori pregovori../ Jupiter i Neptun  u svom sedištu, Jupiter suvladar Riba u Strelcu i Neptun vladar Riba u Ribama, u kvadratu, a gde se priključuje i  uvek vladajuće Sunce  u konjunkciji sa Neptunom,  te se može očekivati eventualni maherski pristup raznim segmentima u oblasti  berzanskih špekulacija. Ukoliko se ne povlače mudri i promišljeni potezi prilikom pregovora i ugovora može loše odraziti na oblasti ekonomije i  sistemu bankarstva, može doći do neželjenih posledica  i većih gubitaka.





Tekst u pripremi
Nelly Poerich




Nevenka Jovanović art. Nelly Poerich, astrolog i pisac. Živi i radi u Beogradu. Astrologijom se profesionalno bavi 29 godina. Jedinstvena je po astrološkim otkrićima, koje za sada samo primenjuje prilikom tumačenja natalnih karata svojih klijenata, među kojima su mnoge brojne poznate ličnosti. Nelly s ponosom ističe da je sama svojim talentom i ljubavlju prema astrologiji pekla svoje umeće tumačenja, ali ne krije da je u astro-centru Fonlider, nekim čudom konekcije, ukačila i patentirala nova saznanja zapisana u astrološkim stepenima. Često zna reći da je poimanje astroloških simbola i njihovo tumačenje, sinteza umetnosti, veštine, visprenost i logike, skopčana intuicijom. Od 1995. godine pisala je za novinsku kuću Politika, u časopisu Horoskop, kao i za "Astrologos". Ističe da je rubriku "Veliki umovi o astrologiji", sama osmislila, stajući u odbranu astrologije.  Tri godine je pisala astroloprofile poznatih ličnosti i grand horokop  za "Grand reviju" sve do ukidanja. Nastupala je u mnogim radio i TV emisijama, za Tv Košavu, Tv Stankom ...Piše za Astroprtal.hr. Na društvenim mrežama je aktivna svojoj stranici Astrolog i Pisac Nelly Poerich, te u grupi "Sa astrologijom na Vi& Carska NAUKA". Uporedo, bavi se i pisanjem romana, poezije, dečije literature, scenaria i drugih tekstova. Objavila je dve slikovnice za decu "Našali se Pače malo" i "Rođendanac", gde kroz stihove deci približava zodijak. Njena dva romana "Ona koju valja slušati" i "Odlučna da uspe", uskoro će se pojaviti u elektronskoj formi na internetu.










среда, 07. новембар 2018.

NADA POSLEDNJA UMIRE- JUPITER U STRELCU OD 08.11.2018 DO 03.12.2019



I ONDA KADA TI SE UČINI DA PROPADAŠ 
NEMOJ NIKAD DA SE PREDAŠ
 NADJI SNAGE, PONOVO SE VINI
DA SI SLAB SAMO TI SE ČINI!!..by Nelly Poerich


Večiti optimista i Veliki dobrotvor, gospodin Jupiter nakon 12 godina stiže u svoj božanstveni dom  Strelca, prirodna 9 kuće, svrhe, duhovnosti, visokog obrazovanja, dalekih puteva. Ovaj nepopravljivi optimista široke ruke i osmeha nikoga neće ostaviti ravnodušnim, jer je on zaparavo darivaoc sreće tamo gde se nadje u svakom natalu ponaosob.Pravovremeno se pripremite za njegov doček, probudite svog Jupitera ukoliko se uspavao ili pak izgubio nadu u svakojakim previranjima svih godina unazad.   Skinite sa lica te mrgudne i podozrive poglede, koje vam je moguće Jupiter u Škorpiji isprovocirao, zatrpavajući vas koje- kakvim otpacima i nedoličnim stvarima atakujući ispravne stavove neprimerenim, zagorčavajući vam život. Ispravite se, nebauljajte poput nekog gmizavca beskičmenjaka unedogled unezverenog pogleda. Smesta stresite sa sebe sav onaj mulj, slamku, trun,  i popravite svoje ljudsko dostojanstvo. .Nasmejte se ako treba i silom, da vas sreća prepozna u golimili pogubljenih beznadežnih pogleda.. Setite se one najdragocenije latinske izreke Nada Poslednja Umire...Da Da samo polako Jupiter će vas uvek iznova uveriti u to, samo se čvrsto držite vere, i kad vaš duh na moment klone od raznih  problema i pritisaka kojim život zna da odmerava naše snage.


NADA POSLEDNJA UMIRE

Legenda

U drevnoj Indiji, jedan čovek osuđen je na smrt.
Kada je kazna izrečena, pao je pred noge svog kralja i zatražio milost.

“Gospodaru, ako mi poštedite život”, rekao je uverljivo,
“u roku od godinu dana naučiću vašeg konja da leti!”

“Privremeno si slobodan”, rekao je kralj.
“Ali ako u roku od godinu dana konj ne poleti, presuda će biti izvršena.”

Kada su ga kasnije članovi porodice zabrinuto upitali kako misli da ostvari
svoje obećanje, čovek je spokojno odgovorio: “Za godinu dana može da umre kralj,
ili da umre konj, ili da umrem ja,
a na kraju krajeva, možda taj konj stvarno i poleti!”

  dragi čitaoci tekst je  u pripremi , nastaviće se...

Nevenka Jovanović art. Nelly Poerich, astrolog i pisac. Živi i radi u Beogradu. Astrologijom se profesionalno bavi 29 godina. Jedinstvena je po astrološkim otkrićima, koje za sada samo primenjuje prilikom tumačenja natalnih karata svojih klijenata, među kojima su mnoge brojne poznate ličnosti. Nelly s ponosom ističe da je sama svojim talentom i ljubavlju prema astrologiji pekla svoje umeće tumačenja, ali ne krije da je u astro-centru Fonlider, nekim čudom konekcije, ukačila i patentirala nova saznanja zapisana u astrološkim stepenima. Često zna reći da je poimanje astroloških simbola i njihovo tumačenje, sinteza umetnosti, veštine, visprenost i logike, skopčana intuicijom. Od 1995. godine pisala je za novinsku kuću Politika, u časopisu Horoskop, kao i za "Astrologos". Ističe da je rubriku "Veliki umovi o astrologiji", sama osmislila, stajući u odbranu astrologije.  Tri godine je pisala astroloprofile poznatih ličnosti i grand horokop  za "Grand reviju" sve do ukidanja. Nastupala je u mnogim radio i TV emisijama, za Tv Košavu, Tv Stankom ...Piše za Astroprtal.hr. Na društvenim mrežama je aktivna svojoj stranici Astrolog i Pisac Nelly Poerich, te u grupi "Sa astrologijom na Vi& Carska NAUKA". Uporedo, bavi se i pisanjem romana, poezije, dečije literature, scenaria i drugih tekstova. Objavila je dve slikovnice za decu "Našali se Pače malo" i "Rođendanac", gde kroz stihove deci približava zodijak. Njena dva romana "Ona koju valja slušati" i "Odlučna da uspe", uskoro će se pojaviti u elektronskoj formi na internetu.
















уторак, 24. јул 2018.

PLANETARNI ZNAČAJ SATURNA U JARCU -KAKO BI SATURN RAZGOVARAO SA URANOM DA SU LJUDI I OSTALIM PLANETAMA

VAŠ SATURN..PS. NE BRINITE JA ĆU GA NAJPRE DOBRO PRESLIŠATI LEKCIJE KOJE I VAMA RADO DELIM

Saturn se već dobro utemeljio u svojoj kući Jarca. Mnogo toga ima u planu ovaj stari mudrac u naredne dve i po godine svog boravka.  Ambicija i posao su njegova svrha koja ide u skladu sa njegovim čuvenim motom, Rad, red i disciplina. Saturnovska strogost i ozbiljan pristup svemu mnogima se neće dopasti, ali on za to i ne mari. 3o godina nije mali period preći jedan astrološki ciklus, a za to vreme su se mnoge stvari omakle kontroli, te na neki način i sam kosmos izgleda kao raspuštena banda..

Svako je vodio neku svoju politiku, koja se pokazala neprimereno Saturnovoj, a samim tim i našem ljudskom dostojanstvu, jer smo mi zemljani u neraskidivoj vezi sa kosmosom, ma koliko to negirali ili se opirali njihovim načelima i zakonima. 


Satrunovoj ambiciji i pravdi, Nikako se ne dopadaju te njegove izvrnute lestve uspeha i društvenog statusa, koje vode ka beznadju, te ih mora koliko sutra pod budnim nadzorom, kroz razna svoja načela i mere uspraviti ka stvarnom položaju ka vrhu svojih planina koje dotiču i ljube nebo. 


Nije lako, svakako, ali Saturnovska smirenost i strpljivost zauzdana istrajnošću i jakom voljom bez sumnje da će to postići. U svemu gde je ovaj planet prisutan postoji i veliko žrtvovanje, tako i u kućama gde se našao u horoskopu pojedinca pri rodjenju. Mnogi ga osete na ovaj ili onaj način, zavisno gde je u koju kuću otišao. Jarčevi pogotovo, jer im je on uvek za vratom, ili pak sa nekom novom lekcijom koju trebaju proučiti valjano i temeljno. I sada ih  verujte zatrpava koje-kakvim, kao i sve kardinalne znake na koje će u naredne skoro 3 godine imati snažan uticaj, a to su Ovan, Rak, Vaga Jarac. 

Nije dobro ih ignorisati kao što bi to uradio najveći huškač, Pluton koji je već duže vreme u Jarcu, /sada na 19 stepenu rx, a do 30 septembra /, Sa parolom mogu kako hoću.
- Može , reći će, rx Saturn samouverno trljajući bradu,- ali ne i dokle hoćeš.Doći će red i na tebe, i tvoje fiksacije sumnjivog tipa, zato pazi kako kopaš moje rude, i s kim je krijumčariš. 

DIJALOG SATURNA SA URANOM U BIKU


I Uran još uvek usijane glave boraveći 7 godina u vatrenom kardinalnom znaku Ovna, ne priviknut na pad u šake Bikovske zemaljske fiksne prirode. I dalje navodi vodu na svoju vodenicu svojim bombastičnim ispadima i stavovima. 
- Meni je poverena slobodna volja, ja sam korajač svoje, a i vaše sudbine, Gospodaru prstenova. Vežite se polećemo tamo gde nema stega i tutora uraa..
- Samo vi polećite ako vam jaka zemljana teža Bika dozvoli, je l su nesmotreni letovi često osudjeni na propast, pad, zato moram pojačati kontrolu tvojih letova. Ja sam zadužen za smrt, ja sam taj koji produžava linije života.
- To je istina, prinajem. I meni si više puta spasio život, da se ne sudarim sa nekom planetom, lošom procenom, a o posledicama i da ne pričam. velkodušno ih prepuštam tebi ...
- Pa da, teško ti je da snosiš posledice.  Zato se i sada izmičeš, a sistem vrednosti 30 godina šepa jer ste se oteli mojoj kontroli- s ironijom ga preslišava Saturn- Bolje ti je da odložiš te svoje razne letilice, bombice, a naročito atomske u neku bezbedniju bazu, kako ne bi probudio dugo uspavane vulkane, već ključaju od lave.. Neki su već i iskipteli svoj bes rasipajući lavu , sejući smrt okolo ..
- Ali ja sam plemenit i human- na to će revoltirano Uran.
- Jesi ne kažem, ali i  sumanut, stresan, ljude svojim ne predvidivim situacijama vodiš u smrt, ka infarktu, moždanom udaru, šokovima, paralizi, Alchajmeru, štitnoj žlezdi. Ljudi na nervnoj bazi jedu, gojaznost u jeku, brza hrana, insomnija i slično..pa brza vožnja automobila, kao da voziš avion, raketu, ... Ubrzavaš ih kako tebi odgovara, i zemlju si ubzao za ovih 84 godine, e sad će malo da usporiš, u Biku.
- Nije mi baš lagodno, kao da sedim na špenadlama, katapultiraće me ovo uzemljenje.. 
-Otuda od tvog ludila, blud i razvrat, sve turbo, sve. Muzika izgubila dušu, vređa sluh, turbo ljubavi, razvodi, brakovi. Svaki koga si ti začeo zapada u krizu Brak na izdahu, niko nikoga ne trpi. Gde je tu porodica, tradicija, institucija braka. I dobro, reci mi pošteno kad si tako genijalan gde ovo vodi?
- Ka slobodi!- otresito će Uran, vrpoljeći se na udobnoj fotelji domaćina Bika. 

 - Eto i dalje si svojeglavi kontraš, zarad nekog svog ćefa,  eksprimenta, koji želiš dokazati, NAŽALOST sve učestalije na pogešan način. Ali pošto si sada u gostima u najtemeljnijem znaku zodijaka, Biku, neće ti poći za rukom mnogo toga kad se nas dva Zemljanina uortačimo: Konci su u mojim rukama. Ja povalčim konce. S toga lutko/lutku, šta li si već,  nauči da slušaš i da kontrolišeš svoje buntovničko ponašanje.
- Moja genijalnost mora naći ventil inače bih pukao
- Tvoja Genijalnost se graniči sa ludilom.  Ovom svetu jesi doneo dobra što si ga umrežio tehničkim dostignućima, kompjuterima, mobilnim telefonima, itd...priznajem komunikacija je na zavidnom nivou, ali ljubav preko tih tvojih čuda je veoma riskantna, jer ti si Uran, Munja, kod tebe sve ide naprasno, munjevito. Lako spajaš, lako razdvajaš, a i spajaš iste polove, još ih navodiš da svoju intimu javno promovišu, lobiraju..E sad mi pošteno reci, da li je to normalno, onako realno ne pristrasno, ako uopšte možeš biti relan. Jer je kod tebe sve baš sve normalno, poznato i pticama na grani.
- Hoćeš da kažeš da je ljubav koju ja širim zaražena virusom..
- Tako nekako..Trojanac je tu najopasniji..Trojki koliko hoćeš.... sa takvim ekperimetnima već si i ljubav doveo u taj sramotan ponižavajući stadijum. Razgolitio si je sasvim, osakatio, zgadio, pregazio ne osvrćući se da li još mrda, diše.. 

 Što se mene tiče i ne moraš biti tako genijalan, jer ta tvoja genijalnost koliko koristi toliko šteti..Obuzdaj tu svoju naprasnu Uransku prirodu, krajnje je vreme i drži se svog kontrolora ludosti, mene Saturna. Šta bi Vodolija bez mene da joj nisam suvladar. Sistem bi otišao tek tada do vraga,... a već je zahvaljujući sličnima tebi ... 
- Svu krivicu svaliti na mene najlakše, ko da sam jedina planeta u nebeskom sistemu. 
- Tako se ponašaš, osobenjak, usamljenik , Bik je gostoprimljiv, pun ljubavi,čežnje, pažnje, senzualnosti,i novca verujem da će te to preobraziti u pristojnoj meri, pa da plodnije deluješ na ovaj svet koje si dovodio do ivice ponora, najavljivanjem smaka sveta u više navrata. Ljubav se mora vratiti na pijadastal, ljudi vape za ljubavlju, mladi ljudi gube kompas, nemaju ispred sebe prave uzore.
Jupiter u Škorpiji nemi posmatrač čeka svoje preslišavanje kupajući se u škorpionskim opasnim vodama.. Treba preplivati tu reku Tuge punu virova koji smrt nose..dodiri sa smrću sa onostranim su avetni jezivi (8 kuća je kuća i radjanja) pa da se ponovo rodi...
nastaviće se....
Astrolog i pisac Nelly Poerich



Nelly PoerichNevenka Jovanović art. Nelly Poerich, astrolog i pisac. Živi i radi u Beogradu. Astrologijom se profesionalno bavi 29 godina. Jedinstvena je po astrološkim otkrićima, koje za sada samo primenjuje prilikom tumačenja natalnih karata svojih klijenata, među kojima su mnoge brojne poznate ličnosti. Nelly s ponosom ističe da je sama svojim talentom i ljubavlju prema astrologiji pekla svoje umeće tumačenja, ali ne krije da je u astro-centru Fonlider, nekim čudom konekcije, ukačila i patentirala nova saznanja zapisana u astrološkim stepenima. Često zna reći da je poimanje astroloških simbola i njihovo tumačenje, sinteza umetnosti, veštine, visprenost i logike, skopčana intuicijom. Od 1995. godine pisala je za novinsku kuću Politika, u časopisu Horoskop, kao i za "Astrologos". Ističe da je rubriku "Veliki umovi o astrologiji", sama osmislila, stajući u odbranu astrologije.  Tri godine je pisala astroloprofile poznatih ličnosti i grand horokop  za "Grand reviju" sve do ukidanja. Nastupala je u mnogim radio i TV emisijama, za Tv Košavu, Tv Stankom ...Piše za Astroprtal.hr. Na društvenim mrežama je aktivna svojoj stranici Astrolog i Pisac Nelly Poerich, te u grupi "Sa astrologijom na Vi& Carska NAUKA". Uporedo, bavi se i pisanjem romana, poezije, dečije literature, scenaria i drugih tekstova. Objavila je dve slikovnice za decu "Našali se Pače malo" i "Rođendanac", gde kroz stihove deci približava zodijak. Njena dva romana "Ona koju valja slušati" i "Odlučna da uspe", uskoro će se pojaviti u elektronskoj formi na internetu.